سفارش پروژه – حل دو سوال مقدمه ای بر اجزاء محدود در pdf و برنامه نویسی سوال ها با متلب

ما می توانیم این پروژه را برای شما انجام دهیم:

دو سوال مقدمه ای بر اجزای محدود

اول باید حل شود در ورقه a4 یا pdf سپس با متلب برنامه نویسی شود و توضیحات برنامه نویسی نیز ارسال شود

در صورت نیاز به انجام این پروژه و انجام پروزه های مشابه با ما تماس بگیرید:
02128421193
09129726343
09362196343
omid.ahmadyani@Outlook.com
@omidahmadyani