بایگانی

سفارش پروژه – درس دیامیک ماشین

ما می توانیم این پروژه را برای شما انجام دهیم:

ساخت مکانیزم چهار میله ای باطول متغیر وانام تمرین آن به شرح ذیل:

الف)نشان دادن وارون مکانیزم

ب)رسم منحنی پایه وغلتان(برای زمین ومیله کاپلر)

باش برای پروژه ساختی باید از شیوه عملکرد مکانیزم وتمرین ذکر شده ویدیو کوتاهی تهیه شود.

باید روی کاغذ مقوی ساخته شود.

باتشکر.

در صورت نیاز به انجام این پروژه و انجام پروزه های مشابه با ما تماس بگیرید:
02128421193
09129726343
09362196343
omid.ahmadyani@Outlook.com
@omidahmadyani