11168 – 3 تا پروژه پایانی کارشناسی برق قدرت (2 تا ماشین الکتریکی و 1 الکترونیک قدرت) – فناوران امید

– چندتا موضوع بگید تا یکیش رو استاد تایید کنند (برای هرکدوم ۲ موضوع رو بگین کافیه) – تا حد ممکن ساده باشه – موارد آماده هم قابل…

کدنویسی یک مساله مکانیابی تخصیص و موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب – فناوران امید

با سلام، نیاز است مدل مکانیابی موجودی تخصیص پیوست با الگوریتم ژنتیک در متلب کد نویسی گردد و مراحل انجام کار توضیح داده شود. نرخ…