[cws_sc_carousel columns=”3″ pagination=”” navigation=”1″ auto_height=”” nav_color=”rgba(31,90,188,0.4)” nav_hover_color=”#1f5abc” nav_bg=”#d2eaff” nav_hover_bg=”#ffffff” nav_bd=”rgba(64,166,255,0.21)” dots_color=”rgba(31,90,188,0.4)” dots_active_border=”#1f5abc” custom_styles=”.vc_custom_1567832061923{margin-top: -114px !important;margin-bottom: -34px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1567832061930{margin-top: -20px !important;margin-right: 15px !important;margin-bottom: 20px !important;margin-left: 15px !important;}”][cws_sc_services service_type=”card” icon_lib=”cws_svg” divider=”bottom” divider_width=”30px” add_button=”1″ extra_button_style=”hover” title=”بهینه سازی” description=”کار خود را با شرکتی آغاز کنید که به پیشرفت شما کمک می کنید و باعث رشد و ترقی شما می شود و با آن می توانید به اهداف خود برسید.” add_counter=”1″ customize_size=”1″ icon_size=”120px” title_size=”24″ title_paddings=”0px 0px 12px 0px” desc_paddings=”10px 0px 0px 0px” button_paddings=”35px 0px 0px 0px” icon_color_hover=”#ffffff” bg_color_hover=”#ffffff” shadow_color=”rgba(91,135,173,0.15)” divider_color=”#a4c8e8″ button_color=”#296599″ button_color_hover=”#ffffff” button_bg_color=”” button_bg_color_hover=”#1f5abc” button_bd_color=”” icon_cws_svg=”{“width“:“120“,“height“:“120“,“collection“:“New Collection“,“name“:“085-presentation-2.svg“}” extra_button_url=”#” extra_button_title=”اطلاعات بیشتر” custom_styles=”.vc_custom_1568188319402{border-radius: 20px !important;}”][cws_sc_services service_type=”card” icon_lib=”cws_svg” divider=”bottom” divider_width=”30px” add_button=”1″ extra_button_style=”hover” title=”بازاریابی شبکه های اجتماعی” description=”در دنیای ارتباطی امروز شبکه های اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کنند و در بهبود کسب کار شما اهمیت بسیاری دارند از بازاریابی آنها غافل نشوید.” add_counter=”1″ counter_value=”02″ customize_size=”1″ icon_size=”120px” title_size=”24″ title_paddings=”0px 0px 12px 0px” desc_paddings=”10px 0px 0px 0px” button_paddings=”35px 0px 0px 0px” icon_color_hover=”#ffffff” bg_color_hover=”#ffffff” shadow_color=”rgba(91,135,173,0.15)” divider_color=”#a4c8e8″ button_color=”#296599″ button_color_hover=”#ffffff” button_bg_color=”” button_bg_color_hover=”#1f5abc” button_bd_color=”” icon_cws_svg=”{“width“:“120“,“height“:“120“,“collection“:“New Collection“,“name“:“091-chat.svg“}” extra_button_url=”#” extra_button_title=”اطلاعات بیشتر” custom_styles=”.vc_custom_1568188582335{border-radius: 20px !important;}”][cws_sc_services service_type=”card” icon_lib=”cws_svg” divider=”bottom” divider_width=”30px” add_button=”1″ extra_button_style=”hover” title=”دیجیتال مارکتینگ” description=”امروزه افراد بیشتری نسبت به گذشته آنلاین هستند و زمان بیشتری را صرف گشت و گذار در دنیای دیجتالی می نمایند پس از دیجیتال مارکتینگ غافل نشوید.” add_counter=”1″ counter_value=”03″ customize_size=”1″ icon_size=”120px” title_size=”24″ title_paddings=”0px 0px 12px 0px” desc_paddings=”10px 0px 0px 0px” button_paddings=”35px 0px 0px 0px” icon_color_hover=”#ffffff” bg_color_hover=”#ffffff” shadow_color=”rgba(91,135,173,0.15)” divider_color=”#a4c8e8″ button_color=”#296599″ button_color_hover=”#ffffff” button_bg_color=”” button_bg_color_hover=”#1f5abc” button_bd_color=”” icon_cws_svg=”{“width“:“120“,“height“:“120“,“collection“:“New Collection“,“name“:“075-target-3.svg“}” extra_button_url=”#” extra_button_title=”اطلاعات بیشتر” custom_styles=”.vc_custom_1568188800205{border-radius: 20px !important;}”][cws_sc_services service_type=”card” icon_lib=”cws_svg” divider=”bottom” divider_width=”30px” add_button=”1″ extra_button_style=”hover” title=”بهینه سازی برای موتور جستجو” description=”قطعا مهم ترین راه ورود مشتریان شما به وب سایت شما جستجو در موتور های جستجوگر می باشد پس با بهبود سایت خود برای آنها بهتر دیده شوید.” add_counter=”1″ counter_value=”04″ customize_size=”1″ icon_size=”120px” title_size=”24″ title_paddings=”0px 0px 12px 0px” desc_paddings=”10px 0px 0px 0px” button_paddings=”35px 0px 0px 0px” icon_color_hover=”#ffffff” bg_color_hover=”#ffffff” shadow_color=”rgba(91,135,173,0.15)” divider_color=”#a4c8e8″ button_color=”#296599″ button_color_hover=”#ffffff” button_bg_color=”” button_bg_color_hover=”#1f5abc” button_bd_color=”” icon_cws_svg=”{“width“:“120“,“height“:“120“,“collection“:“New Collection“,“name“:“079-website-1.svg“}” extra_button_url=”#” extra_button_title=”اطلاعات بیشتر” custom_styles=”.vc_custom_1568188976920{border-radius: 20px !important;}”][/cws_sc_carousel]
[cws_sc_image customize_align_mobile=”1″ image=”2087″]
[cws_sc_text subtitle=”” subtitle_position=”above” title=”ما چه کاری انجام میدهیم؟” add_divider=”” customize_size=”1″ title_margins=”0px 0px 13px 0px” customize_size_landscape=”1″ title_size_landscape=”50px” title_margins_landscape=”0px 0px 13px 0px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”40px” title_margins_portrait=”0px 0px 13px 0px” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”34px” title_margins_mobile=”0px 0px 13px 0px” custom_styles=”.vc_custom_1568191284713{margin-top: 80px !important;border-radius: 35px !important;}”]بهینه سازی و بهبود سایت،دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی شبکه های اجتماعی،افزایش بازدید سایت ، بهبود عملکرد و طراحی مجدد وب سایت شما تنها بخشی از فعالیت های ماست.یک تیم بسیار قوی با کارشناسان توانمند در حوزه های مختلف همواره در کنار شما هستند تا پاسخگوی نیاز های شما باشند.[/cws_sc_text]
[cws_sc_button title=”تماس با ما” customize_align=”1″ aligning=”right” custom_colors=”1″ btn_font_color=”#296599″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_icon_color=”#296599″ btn_icon_color_hover=”#ffffff” btn_background_color=”#ffffff” btn_border_color=”#b6d4ef” btn_border_color_hover=”#1f5abc” customize_align_mobile=”1″ aligning_mobile=”center” url=”#” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1568588019193{margin-top: 20px !important;}”]
[cws_sc_button icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-028-arrow-metamax” title=”بیشتر بخوانید” customize_align=”1″ aligning=”right” custom_colors=”1″ btn_font_color=”#9d5f36″ btn_font_color_hover=”#77b9f1″ btn_icon_color=”#9d5f36″ btn_icon_color_hover=”#77b9f1″ btn_background_color=”#ffe2
7a” btn_background_color_hover=”#d2eaff” btn_border_color=”#ffe27a” btn_border_color_hover=”#d2eaff” customize_align_mobile=”1″ aligning_mobile=”center” url=”#”]
[cws_sc_image customize_align=”1″ image=”2089″ custom_styles=”.vc_custom_1567513961495{border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_services icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-pie-chart” add_button=”1″ title=”وب آنالیتیکس” description=”آمار بازدیدکنندگان را بررسی می نماییم و پیشرفت وب سایت خود را در کوتاه ترین زمان ممکن خواهید دید که چقدر شگفت انگیز است.” customize_position=”1″ module_align=”right” customize_size=”1″ icon_size=”22″ icon_spacing=”15″ title_size=”30″ icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” title_paddings=”13px 0px 0px 0px” desc_paddings=”7px 0px 0px 0px” button_paddings=”40px 0px 0px 0px” icon_color=”#ba6a3f” icon_bg_color=”#fed5b0″ icon_bd_color=”#fed5b0″ title_color=”#593515″ desc_color=”#593515″ button_color=”#1f5abc” button_color_hover=”#6696c2″ button_bg_color=”” button_bg_color_hover=”” button_bd_color=”” button_bd_color_hover=”” customize_position_mobile=”1″ module_align_mobile=”center” extra_button_url=”#” extra_button_title=”اطلاعات بیشتر” custom_styles=”.vc_custom_1568192623455{margin-left: 10px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1568192623471{margin-left: 0px !important;}”]
[cws_sc_image customize_align=”1″ image=”2090″ custom_styles=”.vc_custom_1567513979495{border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_services icon_fontawesome=”fa fa-star” title=”“ با تبلیغات کسب و کار خود را گسترش دهید و نگران هزینه ها نباشید. زیرا چند برابر هزینه های صرف شده به شما بر خواهد گشت“” description=”مجتبی رنجبران” customize_position=”1″ module_align=”right” customize_size=”1″ icon_size=”22″ icon_spacing=”15″ title_size=”24″ icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” title_paddings=”22px 0px 0px 0px” desc_paddings=”18px 0px 0px 0px” button_paddings=”30px 0px 0px 0px” icon_color=”#ba6a3f” icon_bg_color=”#fed5b0″ icon_bd_color=”#fed5b0″ title_color=”#593515″ desc_color=”#593515″ button_color=”#1f5abc” button_color_hover=”#6696c2″ button_bg_color=”” button_bg_color_hover=”” button_bd_color=”” button_bd_color_hover=”” customize_position_mobile=”1″ module_align_mobile=”center” custom_styles=”.vc_custom_1568192669118{margin-left: 10px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1568192669134{margin-left: 0px !important;}”]
[cws_sc_text subtitle=”بهینه سازی وب سایت” subtitle_position=”above” title=”بررسی سایت شما” add_divider=”” customize_size=”1″ title_size=”50px” customize_colors=”1″ custom_title_color=”#ffffff” custom_subtitle_color=”#ffffff” custom_divider_color=”#ffffff” custom_font_color=”#ffffff” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”34px” subtitle_size_portrait=”16px” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”42px”][/cws_sc_text]
[contact-form-7 id=”2125″]
[cws_sc_text subtitle=”ما” title=”فرایند” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ customize_colors=”1″ custom_divider_color=”#ffe27a” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”45px”]فرایند کاری ما را در زیر می توانید ببیند
این فرایند برای بررسی پروژها می باشد[/cws_sc_text][cws_sc_roadmap label_color=”#ffffff” icon_color=”#ffffff” values=”%5B%7B%22label-1%22%3A%2201%22%2C%22label-2%22%3A%2202%22%2C%22label-3%22%3A%2203%22%2C%22label-4%22%3A%2204%22%2C%22title-1%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%2C%22title-2%22%3A%22%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22title-3%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%22%2C%22title-4%22%3A%22%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%AF%D9%81%22%2C%22end_point-4%22%3A%221%22%2C%22icon_lib-1%22%3A%22cws_flaticons%22%2C%22icon_cws_flaticons-1%22%3A%22flaticon-search-1%22%2C%22icon_lib-2%22%3A%22cws_flaticons%22%2C%22icon_cws_flaticons-2%22%3A%22flaticon-idea%22%2C%22icon_lib-3%22%3A%22cws_flaticons%22%2C%22icon_cws_flaticons-3%22%3A%22flaticon-analytics%22%2C%22icon_lib-4%22%3A%22cws_flaticons%22%2C%22icon_cws_flaticons-4%22%3A%22flaticon-analytics-1%22%2C%22icon_lib-5%22%3A%22fontawesome%22%2C%22item_color-1%22%3A%22%233c91dd%22%2C%22item_color-2%22%3A%22%2317c6a5%22%2C%22item_color-3%22%3A%22%23e85388%22%2C%22item_color-4%22%3A%22%236271f0%22%2C%22item_color-5%22%3A%22%231f5abc%22%7D%5D” custom_styles=”.vc_custom_1568193277322{margin-top: 70px !important;}”]
[cws_sc_image image=”57″]
[cws_sc_text subtitle=”” subtitle_position=”above” title=”بهترین شرکت” divider_position=”beside” customize_align=”1″ module_alignment=”right” customize_size=”1″ title_size=”40px” divider_size=”20px” title_margins=”0px 0px 23px 0px” customize_colors=”1″ custom_title_color=”#142b5f” custom_divider_color=”#142b5f” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center”]ما با کارشناسان خبره و توانمند توانسته ایم در سال های گذشته عنوان بهترین شرکت بهینه سازی وب سایت و دیجیتال مارکتینگ را با حمایت های شما کسب نماییم. امیدواریم که این افتخار و حمایت در سال های آتی نیز نصب ما شود.[/cws_sc_text][cws_sc_button title=”اطلاعات بیشتر” custom_size=”1″ title_size=”16px” custom_colors=”1″ btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#296599″ btn_icon_color=”#ffffff” btn_icon_color_hover=”#ffffff” btn_background_color=”#1f5abc” btn_background_color_hover=”#d2eaff” btn_border_color=”#1f5abc” btn_border_color_hover=”#b6d4ef” customize_align_mobile=”1″ aligning_mobile=”center” url=”#” custom_styles=”.vc_custom_1568193637865{margin-top: 37px !important;}”]
[cws_sc_text subtitle=”” subtitle_position=”above” title=”ده سال
پیش از این
کار را آغاز کردیم” add_divider=”” customize_size=”1″ title_margins=”0px 0px 130px 0px” customize_colors=”1″ custom_title_color=”#ffffff” custom_title_mark=”#ffe27a” custom_subtitle_color=”#ffffff” custom_divider_color=”#ffffff” custom_font_color=”#ffffff” customize_size_landscape=”1″ title_size_landscape=”50px” title_margins_landscape=”0px 0px 50px 0px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”44px” title_margins_portrait=”0px 0px 30px 0px” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”44px” title_margins_mobile=”0px 0px 30px 0px”]با نگاهی به آینده پیش می رویم
تا به اهداف تعیین شده دست یابیم[/cws_sc_text]
[cws_sc_image customize_align_portrait=”1″ image=”2092″ custom_styles=”.vc_custom_1567514062350{border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_text subtitle=”” title=”بلاگ” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ customize_colors=”1″ custom_divider_color=”#ffe27a” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”45px”]آنچه را که نیاز دارید بیاموزید تا کسب و کار
خود را رشد دهید برای شما فراهم کرده ایم[/cws_sc_text][cws_sc_vc_blog post_tax=”title” titles=”575,578,587,590,593,600″ display_style=”carousel” layout=”3″ carousel_navigation=”1″ carousel_pagination=”” post_hide_meta_override=”1″ post_hide_meta=”tags,likes,comments,read_more,social” total_items_count=”6″ chars_count=”70″ more_btn_text=”VIEW ALL” customize_colors=”1″ title_hover_color=”#2259d5″ custom_styles=”.vc_custom_1565354676666{margin-top: 64px !important;}”][cws_sc_button title=”نمایش همه” customize_align=”1″ aligning=”center” custom_colors=”1″ btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#1f5abc” btn_icon_color=”#ffffff” btn_icon_color_hover=”#ffffff” btn_background_color=”#1f5abc” btn_background_color_hover=”rgba(31,90,188,0.01)” btn_border_color=”#1f5abc” btn_border_color_hover=”#1f5abc” url=”#” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1568194616439{margin-top: 50px !important;}”]
[cws_sc_text subtitle=”ما” title=”تیم” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ customize_colors=”1″ custom_divider_color=”#eeb684″ customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”45px”]با کادر فنی و تیم پشتبانی ما بیشتر آشنا
شوید و در مورد تخصص آنها بیشتر بدانید[/cws_sc_text][cws_sc_staff_posts_grid layout=”4″ total_items_count=”4″ items_pp=”4″ hide_data_override=”1″ data_to_hide=”deps,excerpt,link_button,email,tel,experience,biography” customize_colors=”1″ title_color=”#593515″ text_color=”#593515″ info_background=”#ffffff” links_color=”#593515″ links_hover_color=”#2259d5″ social_icon_color=”#ba6a3f” social_icon_hover_color=”#ffffff” social_bg_hover_color=”#2259d5″ button_color=”#ffffff” button_bg_hover_color=”#ffffff” custom_styles=”.vc_custom_1563455779754{margin-top: 70px !important;}”]
[cws_sc_milestone icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-growth” title=”پروژه انجام شده” description=”” number=”2500″ add_divider=”1″ hide_divider_hover=”1″ divider_position=”under-title” customize_position=”1″ custom_size=”1″ title_size=”18px” number_size=”55px” superscript_size=”35px” icon_color=”#ffffff” icon_color_hover=”#1f5abc” number_color=”#ffffff” number_color_hover=”#1f5abc” title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#1f5abc” description_color=”#000000″ bg_color_hover=”#ffffff” custom_styles=”.vc_custom_1568796439524{padding-top: 45px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_milestone icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-supermarket” title=”افتخارات” description=”” number=”98″ superscript=”%” add_divider=”1″ hide_divider_hover=”1″ divider_position=”under-title” customize_position=”1″ custom_size=”1″ title_size=”18px” number_size=”55px” superscript_size=”35px” icon_color=”#ffffff” icon_color_hover=”#1f5abc” number_color=”#ffffff” number_color_hover=”#1f5abc” title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#1f5abc” description_color=”#000000″ bg_color_hover=”#ffffff” custom_styles=”.vc_custom_1568796429612{padding-top: 45px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_milestone icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-medal” title=”جوایز” description=”” number=”70″ add_divider=”1″ hide_divider_hover=”1″ divider_position=”under-title” customize_position=”1″ custom_size=”1″ title_size=”18px” number_size=”55px” superscript_size=”35px” icon_color=”#ffffff” icon_color_hover=”#1f5abc” number_color=”#ffffff” number_color_hover=”#1f5abc” title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#1f5abc” description_color=”#000000″ bg_color_hover=”#ffffff” custom_styles=”.vc_custom_1568796418837{padding-top: 45px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_milestone icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-target-1″ title=”میزان موفقیت” description=”” number=”700″ add_divider=”1″ hide_divider_hover=”1″ divider_position=”under-title” customize_position=”1″ custom_size=”1″ title_size=”18px” number_size=”55px” superscript_size=”35px” icon_color=”#ffffff” icon_color_hover=”#1f5abc” number_color=”#ffffff” number_color_hover=”#1f5abc” title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#1f5abc” description_color=”#000000″ bg_color_hover=”#ffffff” custom_styles=”.vc_custom_1568796109797{padding-top: 45px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 20px !important;}”]
[cws_sc_vc_testimonial testimonials_style=”style-3″ values=”%5B%7B%22thumbnail%22%3A%2292%22%2C%22thumbnail_size%22%3A%22full%22%2C%22quote%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%2C%22author_name%22%3A%22%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%20%D8%B1%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%B4%22%2C%22author_pos%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%22%2C%22show_rating%22%3A%221%22%2C%22testimonial_rating%22%3A%224%22%7D%2C%7B%22thumbnail%22%3A%2294%22%2C%22thumbnail_size%22%3A%22full%22%2C%22quote%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%2C%22author_name%22%3A%22%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22author_pos%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%22%2C%22show_rating%22%3A%221%22%2C%22testimonial_rating%22%3A
%223%22%7D%2C%7B%22thumbnail%22%3A%2296%22%2C%22thumbnail_size%22%3A%22full%22%2C%22quote%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%2C%22author_name%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C%22%2C%22author_pos%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%22%2C%22show_rating%22%3A%221%22%2C%22testimonial_rating%22%3A%225%22%7D%5D” aligning=”right” name_color=”#142b5f” pos_color=”#142b5f” quote_color=”#142b5f” dots_color=”rgba(31,90,188,0.4)” dots_active_border=”#1f5abc”]
[cws_sc_image customize_align=”1″ image=”2094″]
[cws_sc_text subtitle=”ما” title=”قیمت” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ customize_colors=”1″ customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”45px”]قیمت های تعیین شده برای ارائه خدمات
برای سفارشی سازی امکانات تماس بگیرید[/cws_sc_text]
[cws_sc_pricing_plan title=”حرفه ای” icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-speed” price=”89″ currency=”تومان” price_desc=”/ماهانه” add_button=”1″ button_title=”سفارش دهید” values=”%5B%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E%2030%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E1%2C500%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%3C%2Fstrong%3E%20%20%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E30%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E1%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%3Cstrong%3E24%2F7%3C%2Fstrong%3E%20%22%7D%5D” custom_styles=”.vc_custom_1568408710938{background-color: #ffffff !important;border-radius: 20px !important;}”]با کلیک کردن شما قوانین را می پذیرید[/cws_sc_pricing_plan]
[cws_sc_pricing_plan title=”ویژه” icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-crown” price=”69″ currency=”تومان” price_desc=”/ماهانه” add_button=”1″ button_title=”سفارش دهید” values=”%5B%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E%2050%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E1%2C600%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%3C%2Fstrong%3E%20%20%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E50%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E1%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%3Cstrong%3E24%2F7%3C%2Fstrong%3E%20%22%7D%5D” highlighted=”1″ bg_image=”1299″ custom_styles=”.vc_custom_1568277350019{background-image: url(?id=1299) !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1568277350024{background-image: url(?id=1299) !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1568277350026{background-image: url(?id=1299) !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1568277350028{background-image: url(?id=1299) !important;}”]با کلیک کردن شما قوانین را می پذیرید[/cws_sc_pricing_plan]
[cws_sc_pricing_plan title=”پایه” icon_lib=”cws_flaticons” icon_cws_flaticons=”flaticon-cube” price=”59″ currency=”تومان” price_desc=”/ماهانه” add_button=”1″ button_title=”سفارش دهید” values=”%5B%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E%2025%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E1%2C300%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%3C%2Fstrong%3E%20%20%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E20%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%20%3C%2Fstrong%3E%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%3Cstrong%3E1%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%3C%2Fstrong%3E%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%3Cstrong%3E24%2F7%3C%2Fstrong%3E%20%22%7D%5D” custom_styles=”.vc_custom_1568277476835{background-color: #ffffff !important;border-radius: 20px !important;}”]با کلیک کردن شما قوانین را می پذیرید[/cws_sc_pricing_plan]
[cws_sc_image bg_hover=”roll-down” customize_align=”1″ customize_align_mobile=”1″ image=”2072″ image_active=”2069″]
[cws_sc_image bg_hover=”roll-down” customize_align=”1″ customize_align_mobile=”1″ image=”2076″ image_active=”2073″]
[cws_sc_image bg_hover=”roll-down” customize_align=”1″ customize_align_mobile=”1″ image=”2080″ image_active=”2077″]
[cws_sc_image bg_hover=”roll-down” customize_align=”1″ customize_align_mobile=”1″ image=”2084″ image_active=”2081″]
‫0/5 ‫(0 نظر)
اسکرول به بالا