بایگانی

سفارش پروژه – پروژه تحلیل کسب و کار و تهیه نمودارها و دیاگرام های UML

به منظور تهیه پروپوزال برای یک اپلیکیشن گردشگری قصد داریم اطلاعات ذیل را فراهم کنیم.

1. انجام آنالیز کسب و کار و تهیه دیاگرام ها(به صورت تخمینی و هر آنچه برای یک پروپوزال نیاز است)

2. در صورت نیاز تهیه پرسشنامه ها

3. تخمین امکانات مورد نیاز سخت افزاری و نرم افزاری

4. دیگر موارد ارزیابی فنی,اقتصادی و زمانبندی به هیچ وجه مورد نیاز نیست

5. زمان انجام کار بسته به پیشنهادها و بررسی رزومه افراد مد نظر قرار می گیرد و با شخصی که توافق صورت پذیر زمان انجام پروژه ایشان درج می شود.

6. جنبه پروپوزال نویسی طرح از جنبه طرح توجیهی و Business plan  مهتر است و ارزیابی ها نیاز نیست صورت گیرد.

ما توانایی انجام این پروژه و امثال آن را داریم، در صورت نیاز به انجام این پروژه و انجام پروزه های مشابه با ما تماس بگیرید:
02128421193
09129726343
09362196343
omid.ahmadyani@Outlook.com

تلگرام: omidahmadyani_support