برورز رسانی 19 دی 97- حذف صفر از پول کشور: رئیس بانک مرکزی موضع خود را رسما اعلام کرد – فناوران امید 0 (0)

آنچه در این مقاله خواهید خواند، بررسی تاریخچه حذف صفر یا همان ریفورم پولی در ایران می باشد. نظر کارشناسان را مرور خواهیم کرد و…